Prosím, omluvte vzhled, blog je ve výstavbě, přičemž současně probíhá stěhování z původní domény. Děkuji za pochopení.

15 května 2024

Ledoví muži

Na Pankráce, Serváce i Bonifáce
mráz nám řádí na zahrádce.
Po nich přijde Žofie,
spousty vody rozlije.
Co mrazíky přežilo,
po těch deštích uhnilo.

Zahradník si škube vlasy
a nadává na počasí.
Pláče, kleje, křičí:
"Úroda je v ... !

24 dubna 2024

Na sv. Jiří

 

Na svatého Jiří
v hospodě se hýří,
zahrádkář pije,
neboť venku lije.
Nemá zbytí,
Počasí je k zblití!

23 dubna 2024

DIP, aneb o čem se v novinách nedočtete

Od doby, kdy různí politici začali mluvit o nĕjakém účinném boji s dezinformacemi (tedy vlastnĕ cenzuře), mám neodbytný pocit, že mezi nejvĕtší dezinformátory patří právĕ novináři bez ohledu na to, v jakém médiu působí. Jak si jinak vysvĕtlit jejich aktivitu koncem loňského roku ohlednĕ vládního konsolidačního (= úsporného) balíčku? Já ty zprávy moc nečetla, valily se však ze všech stran a v takovém množství, že nebylo možné jim uniknout. Jestli si na to ještĕ vzpomenete, tak strašily lidi, že doslova přijdou o své zamĕstnanecké benefity, protože jednak je bude muset danit zamĕstnavatel a pak ještĕ zamĕstnanci ve výplatĕ jako nepenĕžní příjmy. Detaily po mĕ nechtĕjte, fakt jsem se o to v té dobĕ nezajímala, a vyčkávala na to, co nakonec bude skutečnĕ schváleno... A všimli jste si? V lednu si žádný z onĕch novinářů na konsolidační balíček ani nevzpomnĕl. Proč?

08 února 2024

Přečtené knihy 2023

Jako každý rok, i letos jsem se při výbĕru četby nechala inspirovat čtenářskou výzvou Databáze knih. Sice jsem toho moc nestihla, jen devĕt knížek, ale nevadí. Nĕkterým tématům jsem se zámĕrnĕ vyhnula, protože jsem chtĕla knížku, která by splňovala nejen to aktuální téma, ale aby šla zároveň přiřadit i k nĕjakému mému restu z minulých let. A když mi žádná taková nepadla do ruky, tak to přece nebudu lámat přes koleno. Zvlášť, když jsem na čtení letos mĕla ménĕ prostoru, protože jsem se ve volném čase vĕnovala jiným aktivitám. Zajímá vás, co bylo ve výzvĕ a co jsem si k tomu vybrala? Tak pojďme na to: 

26 ledna 2024

Nová "hračka"

Před časem jsem potřebovala nĕjaký obrázek a ve své fotobance žádný takový nemám. Chvilku jsem zkoušela hledat na internetu, ale pak mĕ napadlo, že bych si ho mohla zkusit sama vytvoři pomocí umĕlé inteligence. Stačí k tomu jen najít vhodný nástroj. Tĕch je spousta, ovšem vĕtšina je zpoplatnĕná. Sice u všech je nĕjaká možnost vyzkoušení si zdarma, ovšem velmi omezená  - a když píšu velmi tak skutečnĕ velmi omezená (cca 5 dní, nebo cca 10 obrázků). Asi na pátý pokus jsem se dostala na stránku Prodia, kde je možné po přihlášení generovat obrázky zdarma - i zde je omezení: totiž každý mĕsíc můžete vygenerovat jen 1000 obrázků.  Existuje i placená verze, ale tu pro své amatérské tvoření nejspíš oželím.