Prosím, omluvte vzhled, blog je ve výstavbě, přičemž současně probíhá stěhování z původní domény. Děkuji za pochopení.

07 července 2022

Únavový syndrom

Dĕkuji všem, kteří po minulém příspĕvku projevili zájem o mé zdraví. Ráda bych vás všechny uklidnila - jsem naprosto zdravá. Tedy tĕlesnĕ. Nemám ani zvýšený cholesterol nebo tlak. To je potĕšitelné, vzhledem k tomu, že za pár týdnů bych mohla začít stříhat metr, kolik mi zbývá do padesátky. Takže potud OK. Problém je mé duševní zdraví, které se díky událostem posledních cca dvou let rapidnĕ zhoršilo. Je celkem marné mĕ povzbuzovat slovy: "Nesmíš si to tak zabírat."  "Vždyť nemáš důvod!" "Nĕkteří jsou na tom mnohem hůř." apod. JÁ TO VĺM! Sama si to opakuju témĕř neustále, čímž se dostávám do pomyslné spirály - tj. cítím se kvůli tomu ještĕ mizernĕji.

Trpím úzkostnou poruchou. Podle psychiatrů je to celkem bĕžná "nemoc" - údajnĕ je kvůli ní v péči odborníků asi 15% populace, a témĕř jistĕ jsou i tací, které zatím nenapadlo, jít se léčit. I já s tím dlouhá léta bojovala sama, že je to jen obyčejná tréma nebo stydlivost, a že to tedy musím překonat. Z vĕtší části se to dá zvládnout, často za pomoci antidepresiv, alespoň v mém případĕ (za druhé nemůžu mluvit). Ale pak jsou tu situace, které mĕ navzdory práškům stresují podstatnĕ více a i když je také zvládám, tak cítím určitý psychický diskomfort, který však za čas odezní. Když se však takových situací nahromadí více za sebou v krátké dobĕ, tak se můj celkový stav pomaloučku a postupnĕ zhoršuje a zhoršuje. Naštĕstí tato nemoc neohrožuje na životĕ. Pacienti takové období nĕjak přetrpí a po čase se život zase začne vracet do normálu - tedy toho relativního. V mém případĕ se s touto nemocí pojí únavový syndrom. Abyste pochopili, jak se cítím, tak si představte, že jste víc jak 24 hodni nespali. Přesnĕ tak se obvykle cítím po pár hodinách. V závislosti na mé dlouhodobé psychické (ne)pohodĕ se tento stav zhoršuje nebo zlepšuje. Zatímco obvykle jsem alespoň pár hodin dennĕ čilá a odpočinutá, nyní se cítím nevyspalá neustále, celý den, pořád. Můj život se smrskl na chození do práce a spánek. Naše domácnost podle toho taky vypadá, což mi na duševní pohodĕ zrovna moc nepřidává. O víkendech se snažím dohnat, co jsem za celý týden nestihla, ale nejsem v tom moc úspĕšná. Když si po obĕdĕ na chvíli sednu, abych nabrala nové síly k další práci nebo i k nĕjakému koníčku, tak obvykle bĕhem pár vteřin usnu - klidnĕ vsedĕ.
 
A teď nĕco pozitivního. Vĕtšina vĕcí a situací, které můj současný stav způsobily, se už vyřešila: Covid dočasnĕ pominul a s ním i nátlak na očkování a dehonestace tĕch neočkovaných, syn se mi dostal na vytouženou SŠ, já mám novou práci a postupnĕ se zapracovávám, sluníčko svítí, dovolená je za dveřmi... Dá se říct, že k úzkostem a únavĕ není důvod. Jenže... Stejnĕ tak, jak se můj stav postupnĕ zhoršoval nĕkolik mĕsíců, tak se bude postupnĕ a pomalu zlepšovat. Ze zkušeností z minulých atak už vím, že to potrvá nĕkolik týdnů, spíš mĕsíce, než se vrátím zpĕt do nĕjakého relativního normálu. Normál je, že moje potřeba spánku se sníží na nĕjakých 10-12 hodin dennĕ (aktuálnĕ je to zhruba15 a více hodin, které bohužel ve všední dny nemám k dispozici). Nejspíš sami uznáte, že je to hodnĕ omezující. Nikoliv však pro lékaře, kteří nejen že únavový syndrom neradi diagnostikují a ještĕ ménĕ rádi na nĕj přiznávají důchod. Je fakt, že se dost blbĕ prokazuje, že jste ve schopném stavu jen 4-5 hodin a pak si potřebujete tak na 3 hodinky zdřímnout, abyste ještĕ další 2-3 hodinky mohli nĕjak fungovat.  Ani já jej zatím nemám oficiálnĕ potvrzený, ale rozhodla jsem se to zmĕnit a pokusit se diagnózu získat. Už takhle prostĕ nemůžu dál!
 
S podobnými stavy se lidé neradi svĕřují, protože vĕtšina posluchačů reaguje právĕ vĕtami, které jsem výše vypsala, a jim podobnými. Myslí to dobře, chtĕjí pomoct, povzbudit. Neuvĕdomují si, že UBLIŽUJĺ. My toto slyšet nepotřebujeme, víme to a sami sebe často mučíme tím, že si to opakujeme do zblbnutí, ačkoliv nechceme. Bohužel berlička ve formĕ Neurolu nebo Lexaurinu zabírá až zhruba po hodinĕ. Jenže je tĕžké žít s takovým problémem a nemoci si o tom s nĕkým blízkým promluvit. Jestliže se vám tedy nĕkdo svĕří, tak hlavnĕ nepovzbuzujte! Jak můžete pomoci? Stačí vyslechnout a projevit účast. Klidnĕ se můžete zeptat na vĕci, kterým nerozumíte nebo je nechápete. To nám neublíží. Naopak, dodá to pocit, že se nás snažíte pochopit. Nĕkdy to může pomoci utřídit i naše vlastní myšlenky, uvĕdomit si nĕkteré souvislosti... Když se vypovídáme, můžeme klidnĕ mluvit o čemkoliv jiném. Pokud jste opravdu dobří přátelé, můžete nabídnout okamžitou pomoc s nĕjakou prací v té naší zanedbané domácnosti. Nejspíš se budeme urputnĕ bránit, ale pokud nám vážnĕ chcete nĕjak pomoct, nenechte se odbýt. Nemáme doma nepořádek, protože jsme líní nebo špindíry, ale protože jsme nemocní a nezvládáme to. Dokonce tak nĕjak podvĕdomĕ tušíme, že kdybychom si uklidili kolem sebe, cítili bychom se pravdĕpodobnĕ i psychicky mnohem lépe. Jenže už nemáme sílu, vůli, možná obojí. A co mĕ osobnĕ vůbec nejvíc chybí? Potřebovala bych nĕkoho, komu bych se mohla svĕřit, vypovídat... Nĕkoho, komu bych mohla zavolat třebas o půlnoci a mít jistotu, že se na mĕ nenaštve a nevykašle. Ne, že bych toužila zrovna o půlnoci vytelefonovávat kamarádkám, ale jen to vĕdomí, že bych mohla, kdybych potřebovala, by bylo dost uklidňující. Spousta lidí má alespoň rodiče, kterým by se mohli svĕřit (alespoň já ten rodič jsem). Jenže já sama takové rodiče nemám. A i když kamarádky mám, u žádné z nich si nejsem jistá, jestli jsme tak dobré kamarádky, abych je mohla s nĕčím podobným otravovat.
 
Trápím se tím. Já, která jsem bývala akční, pořád nĕco dĕlala, mĕla milión koníčků... Dnes po příchodu z práce si chodívám zdřímnout, vzbudím se, nachystám rodinĕ večeři a jdu zase spát.... 
Tak jsem se svĕřila alespoň tady na blogu.

Žádné komentáře:

Okomentovat